4. września 2016

w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. 

10 lat temu, rok po śmierci papieża Jana Pawła II, dziś już

Świętego, nadano temu miejscu miano Przystani Jana Pawła II.

Miejsce, jakże urokliwe i przydatne pływającym wodniakom,

ale i tym wszystkim, którzy przychodzą tutaj by w skupieniu

i ciszy kontemplować przyrodę, przywołując słowa Wielkiego 

Papieża: "Bądź błogosławiona rzeko, milczący świadku dziejów".

Każdego roku, w tym najpiękniejszym Kościele świata, 

otaczającej nas przyrodzie - przy Krzyżu, kapliczce Matki Bożej,

uczestniczymy w Eucharystii i częstujemy się przysmakami

przygotowanymi przez gospodarzy przystani i ich przyjaciół.

Św. Janie Pawle II błogosław nam tutaj nad brzegiem Warty

i módl się za nami!

Wdzięczni jesteśmy wszystkim, którzy mieli swój udział

w powstaniu i upiększaniu tego miejsca, także trwamy

w nadziei i ufności, że w przyszłości opiekę przejmą młodsi

mieszkańcy Rogalinka - nasi przyjaciele, nasze dzieci, wnuki

- pokolenie JP2. Dbajmy o ten skrawek rogalińskiej łąki, niech

nie zabraknie chętnych do pracy i pomocy. Licząc na otwarte

serca Państwa kierujemy szczególnie uprzejme zaproszenie

o podjęcie współpracy, pomoc i modlitwę.

Bogu Najwyższemu i Matce Najświętszej Pani Rogalińskiej 

Wspomożenia Wiernych - "Pani Warty" składamy

dziękczynienie każdego dnia za Przystań Jana Pawła II. Niech

Bóg zsyła dary i łaski dla naszej parafii, Ojczyzny i Narodu

Polskiego. Niech pamięć o św. Janie Pawle II będzie w naszych

sercach i umysłach na zawsze.  

Kapłanom i wszystkim ludziom dobrej woli

składamy gorące BÓG ZAPŁAĆ

Łucja i Alojzy Szabelscy

  

"Piękno tego świata jest od Boga

Korzystaj mądrze i z rozwagą" 

~ dr L. Kożuchowski