Każdy człowiek przez całe swoje życie poszukuje miejsca na ziemi, gdzie mógłby osiągnąć spokój

i prawdziwe szczęście. Niektórzy nigdy go nie znajdują, inni mają go tuż obok siebie. Do tej drugiej kategorii

zaliczają się mieszkańcy Rogalinka - ich miejsce, a tym samym szczęście znajduje się zaledwie parę kroków

od domów, ta pełnia szczęścia i spokoju mieści się na ul. Wodnej 8, w rogalinkowskim kościele. 

 

 

 

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, należy do jednego z niewielu sanktuariów maryjnych archidiecezji poznańskiej. Świątynia jest miejscem kultu - Matki Boskiej Rogalinkowskiej, uznana w 1964 r. przez Arcybiskupa Antoniego Baraniaka za Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Otoczona kultem do czasów współczesnych jest słynąca łaskami rzeźba, Matki Bożej z Dzieciątkiem powstała ok. 1700 r. umieszczona w późnobarokowym ołtarzu głównym kościoła.

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła jest cennym przykładem sakralnego drewnianego budownictwa, konstrukcji zrębowej, zachowanego w pierwotnej formie, charakterystycznej dla Wielkopolski.

Historia
Najstarsze wzmianki na temat parafii w Rogalinku pochodzą z 1404 r.. Pierwotny kościół powstał przed 1639 r. Obecny, (prawdopodobnie powstały w miejscu wcześniejszego) wzniesiony został ok. 1700-1712 r. z inicjatywy Hieronima Wierzbowskiego sufragana poznańskiego. Konstrukcję kościoła w 1893 roku zabezpieczono od zewnątrz pięcioma zastrzałami. Z tego samego okresu pochodzi wyposażenie wnętrza. Od 1962 roku kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W 1964 r. ks. Arcybiskup Antoni Baraniak nadał kościołowi w Rogalinku tytuł: "Sanktuarium Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych". W 1968 r. przeprowadzono konserwację wnętrza: wymieniono ambonę, chrzcielnicę i stacje Drogi Krzyżowej (prace przeprowadzono pod kierownictwem Józefa Berdyszaka ze Śremu i Stanisława Bobrowskiego z Rogalinka). W ołtarzu głównym znajdowała się rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z ok. 1700 r., otoczona kultem, nazywana MB Rogalińską. Rzeźbę skradzioną w maju w 2002 r. zastąpiono kopią wykonaną przez rzeźbiarza Romana Dworaka z Rawicza.

Opis 
Rogalinek to wieś w powiecie poznańskim, 4 km na wschód od Mosiny. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i MB Wspomożenia Wiernych, otoczony cmentarzem, usytuowany jest na wzniesieniu, położonym w malowniczym zakolu rzeki Warty.

Kościół wzniesiony na planie prostokąta z prezbiterium zamkniętym trójbocznie od zach., z zakrystią od pd. i z kruchtą od wsch.. Korpus główny kościoła oraz kruchta, nakryte są dachami dwuspadowymi, nad zakrystią jest dach trójspadowy. Wszystkie połacie pokryte zostały gontem. Nad całością dominuje umieszczona od frontu wieżyczka na sygnaturkę, z barokowym cebulastym hełmem z latarnią, pokryta blachą.

Budowla jest drewniana, konstrukcji zrębowej, z zewnątrz oszalowana deskami. Okna i drzwi zamknięte są łukami odcinkowymi w dekoracyjnych fazowanych obramieniach. Wnętrze kościoła jest jednonawowe, nakryte prostym stropem ze współcześnie wykonaną podsufitką. We wschodniej części nawy znajduje się empora muzyczna z balustradą, wybrzuszona części środkowej, wparta na dwóch ozdobnych słupach. Wyposażenie kościoła z końca XVIII w. obejmuje ołtarz główny i dwa boczne. W głównym ołtarzu drewniana rzeźba Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, słynąca łaskami, otoczona czcią wiernych, oraz drewniane rzeźby św. Szczepana i św. Wawrzyńca. W ołtarzach bocznych znajdują się obrazy Pana Jezusa Miłościwego, św. Michała Archanioła i św. Marii Magdaleny. Na bocznych ścianach nawy umieszczone zostały rzeźby pochodzące z ołtarzy bocznych: św. Jana Chrzciciela, św. Weroniki i anioła z symbolami Męki Pańskiej z pol. XVII w., Matki Boskiej Bolesnej z XVII/XVIII w., dwóch aniołów z 1 pol. XVII w. oraz rokokowa rzeźba św. Benona.

Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica z 1893 r. o konstrukcji słupowej, częściowo oszalowana deskami, nakryta dachem dwuspadowym.

 

 

Nasze miejsce na ziemi!

Ten przepiękny zabytek dla mieszkańców Rogalinka jest drugim domem. Kościół jest obiektem tożsamości wszystkich parafian. To właśnie tutaj rodzice zanosili swoje dzieci do Chrztu, dzieci następnie szły do Pierwszej Komunii Świętej, otrzymywały Bierzmowanie, a potem już jako dorosłe osoby udzielano im Ślubu. Wiele pokoleń przewinęło się przez ściany naszego kościoła.

 

Wokół desek kościoła przeżywaliśmy i nadal przeżywamy nasze radości, smutki, nadzieje, marzenia... 

 

 

 

 

 

 Źródło: