Kościół w Rogalinku

 

 

Pierwszy kościół w Rogalinku został wzniesiony ok. 1200 roku, zaś parafię utworzono prawdopodobnie w wieku XII, a od 1256 roku posiadała już stałego duszpasterza. Obecny kościół powstał z fundacji ks. biskupa Hieronima Wierzbowskiego, sufragana poznańskiego, około 1700 roku. Korpus główny świątyni oraz kruchtę okrywają dachy dwuspadowe, nad zakrystią - trójspadowy. Wszystkie połacie pokryte zostały gontem. Nad całością dominuje umieszczona od frontu wieżyczka na sygnaturkę, z barokowym cebulastym hełmem z latarnią. Na zewnątrz budowlę zabezpieczono pięcioma zastrzałami drewnianymi, które po raz pierwszy postawiono w 1875 roku. W otoczeniu kościoła wznosi się drewniana dzwonnica z 1893 roku. Wnętrze świątyni jednonawowe, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Ołtarz główny oraz dwa boczne wykonane są w stylu barokowym i pochodzą z XVIII wieku. W głównym ołtarzu znajdują się: gotycka drewniana figurka Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, słynąca łaskami, otoczona czcią wiernych oraz drewniane figury św. Szczepana i św. Wawrzyńca. Ołtarze boczna zdobią obrazy Pana Jezusa Miłościwego i św. Michała Archanioła pochodzenia ludowego oraz wizerunek św. Marii Magdaleny. Na uwagę zasługują też znajdujące się na bocznych ścianach drewniane figury św. Michała Archanioła z XVIII wieku i Matki Boskiej Bolesnej z XIX wieku.

W początkach rozwijającej się diecezji poznańskiej świątynia w Rogalinku i cały teren parafii stanowił własność kościoła katedralnego pw. św. Piotra Apostoła w Poznaniu, stąd wierni parafii rogalinkowskiej nazywali się "Świątnicy kościoła św. Piotra Apostoła". Fakt ten utrwalił się w nazwie wsi Świątniki. W roku 1962 Stolica Apostolska ustanowiła Matkę Boską Wspomożenia Wiernych drugim patronem kościoła w Rogalinku. W 1964 roku ks. Arcybiskup Metropolita Antoni Baraniak nadał świątyni zaszczytny tytuł "Sanktuarium Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych".

W roku 1968 pod protektoratem ks. Infułata Józefa Jany'ego, prepozyta Kolegiaty Poznańskiej, przeprowadzono szczegółową konserwację i odnowienie wnętrza kościoła. Prace konserwatorskie i malarskie wykonał Józef Berdyszak ze Śremu przy współpracy Stanisława Bobrowskiego z Rogalinka. W ramach przeprowadzonych prac kościół otrzymał nową chrzcielnicę i ambonę oraz stacje Drogi Krzyżowej wyrzeźbione w drzewie lipowym. W 1972 roku zostało zmodernizowane prezbiterium, które uzupełniono ołtarzem soborowym. Przed kościołem znajduje się głaz narzutowy wydobyty z dna Warty pod Rogalinkiem w 1916 roku. Kamień ten spełnia rolę pomnika poświęconego pamięci parafian poległych w I i II wojnie światowej oraz ofiar zamęczonych w obozach koncentracyjnych.

W nocy z 4 na 5 sierpnia 2002 roku skradziona została figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Dzięki ofiarności parafian i staraniom proboszcza rzeźbę odtworzył Roman Dworak - artysta z Rawicza. Rodzina nieżyjącego już Stanisława Bobrowskiego wykonała polichromie, zaś nowe korony zrobił Krzysztof Handke w pracowni złotniczej Ewy i Józefa Kubiaków w Suchym Lesie. Otoczona kultem figura Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, 28 maja 2003 roku, powróciła na swoje miejsce.

W 2016 roku po objęciu parafii przez księdza Eugeniusza Kiszkę rozpoczął się i trwa gruntowny remont kościoła (świątyni), począwszy od wymiany fundamentów, podwaliny oraz zniszczonej drewnianej konstrukcji, a także otoczenia. 

 

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.