Cmentarz Parafialny

 

 

Regulamin Cmentarza Parafialnego

 1. Cmentarz jest miejscem świętym i przeznaczonym do grzebania ciał zmarłych. 
 2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku: ks. Eugeniusz Kiszka (tel.: 61 893 80 61).
 3. Przygotowaniem pochówku zajmuje się osoba pełniąca funkcję odpowiedzialnej za cmentarz, jest to p. Teresa Szatkowska (ul. Wodna 4, Rogalinek / tel.: 781 733 815), która odpowiada za porządek. Ma ona klucze do kaplicy cmentarnej. Należy też wybrać odpowiednią Firmę Pogrzebową do wykopania grobu i pochówku. 
 4. Nagrobki stawiane na grobach zmarłych wiernych winny posiadać krzyż. 
 5. Przed ustawieniem nagrobka, należy bezwzględnie zatwierdzić jego projekt w Kancelarii Parafialnej i dokonać stosowną opłatę. 
 6. Wszelkie prace mające na celu zmiany estetyczne cmentarza (sadzenie drzew i krzewów, przycinanie konarów) należy uzgodnić z ks. Proboszczem. 
 7. Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza. Jedynie w gestii Proboszcza leży zniesienie tego zakazu. Rowery należy zostawić w przygotowanych specjalnie do tego celu stojakach. 
 8. Na cmentarz nie wprowadzamy psów i kotów oraz innej zwierzyny. 
 9. Należy dbać o porządek na cmentarzu i wokół ogrodzenia. 
 10. Śmieci z cmentarza należy wrzucać do właściwych kontenerów. Pamiętamy o segregowaniu odpadów: jest wysypisko tylko na odpady organiczne oraz są kontenery na odpady segregowane (szkło i czyste plastiki) i niesegregowane. 
 11. Na cmentarzu należy zachowywać się godnie (nie palić papierosów, ubiór, itp). 
 12. Miejsca na cmentarzu są płatne. Opłata obejmuje 20 lat i należy ją uiścić nie później niż w dniu pogrzebu. 
 13. Likwidacja grobu następuje po 20 latach, jeżeli nie zostanie wznowiona prolongata na następne 20 lat lub na krótszy czas w uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem. Administrator cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania. Można wszystko na bieżąco sprawdzać na: www.mogiły.pl (patrz: panel po prawej stronie). 
 14. Cmentarz jest otwarty zawsze od świtu do zmroku. W czasie epidemii koronawirusa przebywamy do 5 minut. Wszyscy jesteśmy z zakrytymi ustami. 
 15. Pełny tekst regulaminu dostępny w Kancelarii Parafialnej. 

 

 

 

Cmentarz Parafialny

Kliknij tutaj

 

Please publish modules in offcanvas position.